Havndal Skole

Forsidebillede
Forsidebillede
Opslagstavle
Nye legepatruljeelever fra 7. klasse.  Nicoline, Lisa-Lin, Benjamin, Oliver, Simone, Erika og Emma var torsdag på legepatruljekursus på Rismølleskolen. Det var en dejlig dag med stor inspiration, så nu er legepatruljen klar med nye og sjove lege for indskolingen.
Vi starter op på mandag d. 1. september.
Skrevet af Peter Andersen den 29-08-2014
Forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune
Børn, Skole og Kulturforvaltningen fremlægger et forslag til en ny skolestruktur i Randers Kommune. Formålet er, at eleverne får mest muligt ud af skolereformen, at sikre høj trivsel og læring, skabe trygge børnemiljøer og fagligt stærke udskolingsmiljøer. Forslaget betyder, at 9 skoler får et særligt udskolingsmiljø, og at 10 skoler får børnemiljøer for 0.-6.klasse. Samtidig reduceres antallet af skoler fra 24 til 19. Forslaget giver et årligt provenu på 36 mio. kroner, som bliver på skoleområdet. Pengene skal blandt andet gå til moderne it i skolerne og tolærerordninger . Forslaget er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af en række tilkendegivelser og politiske drøftelser blandt 26 byrådsmedlemmer. Det bygger på de bærende principper, som blev besluttet af byrådet efter processen om fremtidens folkeskole i 2012, som en bred kreds af forældre, borgere, interesseorganisationer og skolefolk deltog i.
 
Se forslaget her: www.nyskolestruktur.randers.dk
 
 
Venlig hilsen
 
Torben Bugge
Skolechef
Skoleafdelingen
Randers Kommune
Tlf direkte: 8915 1080/5156 2080
E-mail: Torben.Bugge@randers.dk
 
Skrevet af Annette Nejmann-Laursen den 13-08-2014
Nyheder fra nyhedsarkivet
 Ingen nyheder fundet.
Aktiviteter den 29-08-2014
 Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
     
Aktuelle meddelelser
 27-08-14   140826 Referat skolebestyrelsesmøde
 04-08-14   Korshøj_Grønhøj_GjerlevEnslev_Havndal_rev2
 27-11-13   ÅBEN ANONYM RÅDGIVNING
 10-06-13   Aftale Havndal Skole
Nyt fra...
Besøgstæller
 Besøg siden --:  
Links
 Bogbussen
 Børnehaven
 Havndal Fitness
 HUI
 Ommersyssel IF
 Skole og Forældre
 Skolemælk
 Spejderne i Havndal
 Udbyneder- Kastbjerg Sogne
 UddannelsesGuiden
 UU-Randers
 Vejret i Havndal